Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολιτική cookie

Αυτό το έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που επιτρέπουν σε αυτήν την Εφαρμογή να επιτύχει τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν στον Κάτοχο να συλλέγει και να αποθηκεύει πληροφορίες (για παράδειγμα μέσω της χρήσης Cookies) ή να χρησιμοποιεί πόρους (για παράδειγμα εκτελώντας ένα σενάριο) στη συσκευή του Χρήστη όταν ο τελευταίος αλληλεπιδρά με αυτήν την Εφαρμογή.

Για λόγους απλότητας, αυτές οι τεχνολογίες αναφέρονται εν συντομία σε αυτό το έγγραφο ως “Εργαλεία παρακολούθησης”, εκτός εάν υπάρχει λόγος διαφοροποίησης.
Για παράδειγμα, παρόλο που τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε προγράμματα περιήγησης ιστού όσο και σε προγράμματα περιήγησης για κινητά, δεν θα ήταν σωστό να μιλάμε για Cookies στο πλαίσιο εφαρμογών για κινητές συσκευές, καθώς είναι Εργαλεία Παρακολούθησης που απαιτούν την παρουσία ενός προγράμματος περιήγησης. Για το λόγο αυτό, σε αυτό το έγγραφο ο όρος Cookie χρησιμοποιείται μόνο για να υποδείξει συγκεκριμένα αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο Εργαλείου παρακολούθησης.

Ορισμένοι από τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα Εργαλεία παρακολούθησης ενδέχεται επίσης να απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη. Εάν δοθεί συγκατάθεση, μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο.

Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Εργαλεία Παρακολούθησης που διαχειρίζονται απευθείας ο Κάτοχος (κοινώς ονομάζονται Εργαλεία Παρακολούθησης “πρώτου μέρους”) και Εργαλεία Παρακολούθησης που επιτρέπουν υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη (κοινώς ονομάζονται Εργαλεία παρακολούθησης “τρίτου μέρους”). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο, αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα αντίστοιχα Εργαλεία Παρακολούθησής τους.
Η διάρκεια και η λήξη των Cookies και άλλων παρόμοιων Εργαλείων Παρακολούθησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τι έχει οριστεί από τον Κάτοχο ή από κάθε τρίτο πάροχο. Ορισμένα από αυτά λήγουν στο τέλος της περιόδου σύνδεσης περιήγησης του Χρήστη.
Εκτός από αυτά που καθορίζονται στην περιγραφή καθεμίας από τις κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω, οι χρήστες μπορούν να λάβουν πιο λεπτομερείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία – όπως η παρουσία άλλων εργαλείων παρακολούθησης – στις πολιτικές απορρήτου των αντίστοιχων τρίτων προμηθευτών τους (μέσω των συνδέσμων που διατίθενται) ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Δραστηριότητες απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της λειτουργίας της παρούσας Εφαρμογής και της παροχής της Υπηρεσίας

Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Cookies που συνήθως ονομάζονται “τεχνικά” ή άλλα παρόμοια Εργαλεία Παρακολούθησης για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που είναι απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της λειτουργίας ή της παροχής της Υπηρεσίας.

Άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση εργαλείων παρακολούθησης

Απλές αλληλεπιδράσεις και λειτουργικότητα

Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Εργαλεία παρακολούθησης για να επιτρέπει απλές αλληλεπιδράσεις και να ενεργοποιεί λειτουργίες που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ορισμένους πόρους της Υπηρεσίας και να απλοποιούν την επικοινωνία με τον Κάτοχο.

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί Εργαλεία παρακολούθησης για να παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη, επιτρέποντας την καλύτερη διαχείριση των προσωπικών ρυθμίσεων και την αλληλεπίδραση με εξωτερικά δίκτυα και πλατφόρμες.

Βιώστε τη βελτίωση

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί Εργαλεία παρακολούθησης για να παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη, επιτρέποντας την καλύτερη διαχείριση των προσωπικών ρυθμίσεων και την αλληλεπίδραση με εξωτερικά δίκτυα και πλατφόρμες.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σάς επιτρέπει να βλέπετε περιεχόμενο που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της Εφαρμογής και να αλληλεπιδράτε μαζί τους.
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία ιστού που σχετίζονται με τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμη και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Γραμματοσειρές Google 

Το Google Fonts είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης στυλ γραμματοσειράς που διαχειρίζεται η Google Ireland Limited και επιτρέπει σε αυτήν την Εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενο στις σελίδες της.
Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης και Εργαλείο παρακολούθησης.
Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική απορρήτου .

Γραφικό στοιχείο Χαρτών Google 

Οι Χάρτες Google είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης χαρτών που διαχειρίζεται η Google Ireland Limited, η οποία επιτρέπει σε αυτήν την Εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενο στις σελίδες της.
Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης και Εργαλείο παρακολούθησης.
Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική απορρήτου .

Μέτρηση

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί Εργαλεία παρακολούθησης για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών με στόχο τη βελτίωση της Υπηρεσίας

Οι υπηρεσίες σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται στατιστικά ανώνυμα χάρη στη χρήση των εργαλείων παρακολούθησης πρώτου κατασκευαστή.

Google Analytics με ανώνυμη IP (Google Ireland Limited)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την παρακολούθηση και την εξέταση της χρήσης αυτής της Εφαρμογής, τη σύνταξη αναφορών και την κοινή χρήση τους με άλλες υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από την Google.
Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
Αυτή η ενσωμάτωση του Google Analytics καθιστά τη διεύθυνση IP σας ανώνυμη. Η ανωνυμοποίηση λειτουργεί συντομεύοντας τη διεύθυνση IP των Χρηστών εντός των συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες που τηρούν τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διεύθυνση IP θα αποστέλλεται στους διακομιστές της Google και θα συντομεύεται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης και Εργαλείο παρακολούθησης.

Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση .

Διάρκεια αποθήκευσης:

 • AMP_TOKEN: 1 ώρα
 • __utma: 2 χρόνια
 • __utmb: 30 λεπτά
 • __utmc: διάρκεια της συνεδρίας
 • __utmt: 10 λεπτά
 • __utmv: 2 χρόνια
 • __utmz: 7 μήνες
 • _ga: 2 χρόνια
 • _gac *: 3 μήνες
 • _gat: 1 λεπτό
 • _gid: 1 ημέρα

Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Ελεγκτή Δεδομένων να παρακολουθεί και να αναλύει δεδομένα κίνησης και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την παρακολούθηση και την εξέταση της χρήσης αυτής της Εφαρμογής, τη σύνταξη αναφορών και την κοινή χρήση τους με άλλες υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από την Google.
Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης και Εργαλείο παρακολούθησης.

Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση .

Διάρκεια αποθήκευσης:

 • AMP_TOKEN: 1 ώρα
 • __utma: 2 χρόνια
 • __utmb: 30 λεπτά
 • __utmc: διάρκεια της συνεδρίας
 • __utmt: 10 λεπτά
 • __utmv: 2 χρόνια
 • __utmz: 7 μήνες
 • _ga: 2 χρόνια
 • _gac *: 3 μήνες
 • _gat: 1 λεπτό
 • _gid: 1 ημέρα

 

Παρακολούθηση μετατροπών Google Ads (Google Ireland Limited)

Η παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads είναι μια υπηρεσία στατιστικών στοιχείων που παρέχεται από την Google Ireland Limited που συνδέει δεδομένα από το δίκτυο διαφημίσεων του Google Ads με ενέργειες που εκτελούνται εντός αυτής της Εφαρμογής.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης και Εργαλείο παρακολούθησης.

Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική απορρήτου .

Διάρκεια αποθήκευσης:

 • IDE: 2 χρόνια
 • test_cookie: 15 λεπτά

Στόχευση και Διαφήμιση

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί Εργαλεία παρακολούθησης για να παρέχει προσαρμοσμένο εμπορικό περιεχόμενο με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών και για τη διαχείριση, τη διάδοση και την παρακολούθηση διαφημίσεων.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει σε αυτήν την Εφαρμογή και τους συνεργάτες της να επικοινωνούν, να βελτιστοποιούν και να προβάλλουν διαφημίσεις με βάση την προηγούμενη χρήση αυτής της Εφαρμογής από τον Χρήστη.
Αυτή η δραστηριότητα διευκολύνεται από την παρακολούθηση Δεδομένων Χρήσης και τη χρήση των Εργαλείων Παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών οι οποίες στη συνέχεια μεταφέρονται στους συνεργάτες που διαχειρίζονται τις δραστηριότητες επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς.
Ορισμένες υπηρεσίες προσφέρουν μια επιλογή επαναληπτικού μάρκετινγκ με βάση τις λίστες διευθύνσεων email.
Γενικά, οι υπηρεσίες αυτού του τύπου προσφέρουν τη δυνατότητα απενεργοποίησης αυτής της παρακολούθησης. Εκτός από οποιαδήποτε λειτουργία εξαίρεσης που παρέχεται από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, ο Χρήστης μπορεί να διαβάσει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης της διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος στην κατάλληλη ενότητα “Τρόπος απενεργοποίησης της διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος” σε αυτό το έγγραφο.

Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics (Google Ireland Limited)

Το επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics είναι μια υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς που παρέχεται από την Google Ireland Limited που συνδέει τη δραστηριότητα παρακολούθησης που πραγματοποιείται από το Google Analytics και τα Εργαλεία Παρακολούθησής του με το διαφημιστικό δίκτυο Google Ads και το Doubleclick Cookie.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης και Εργαλείο παρακολούθησης.

Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική Απορρήτου – Εξαίρεση Εξαίρεση .

Διάρκεια αποθήκευσης:

 • _gac *: 3 μήνες
 • _gcl_: 3 μήνες

Πώς να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις και να δώσετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις που σχετίζονται με τα Εργαλεία παρακολούθησης και να δώσετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, όπου χρειάζεται:
Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις που σχετίζονται με τα Εργαλεία παρακολούθησης απευθείας μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής τους για παράδειγμα, μπορούν να αποτρέψουν τη χρήση ή την αποθήκευση των Εργαλείων παρακολούθησης.
Επιπλέον, όποτε η χρήση των Εργαλείων παρακολούθησης εξαρτάται από τη συγκατάθεσή του, ο Χρήστης μπορεί να δώσει ή να αποσύρει αυτήν τη συγκατάθεση ορίζοντας τις προτιμήσεις του στην πολιτική cookie ή ενημερώνοντας αυτές τις προτιμήσεις μέσω του γραφικού στοιχείου ρυθμίσεων παρακολούθησης, αν είμαι εδώ.
Χάρη σε συγκεκριμένες λειτουργίες προγράμματος περιήγησης ή συσκευής, είναι επίσης δυνατή η κατάργηση των εργαλείων παρακολούθησης που είχαν αποθηκευτεί προηγουμένως.
Άλλα εργαλεία παρακολούθησης που υπάρχουν στην τοπική μνήμη του προγράμματος περιήγησης μπορούν να αφαιρεθούν διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης.
Όσον αφορά τα Εργαλεία παρακολούθησης τρίτων, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις και να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους επισκεπτόμενοι τον σχετικό σύνδεσμο εξαίρεσης (εάν υπάρχει), χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί του.

 • Βρείτε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα Εργαλεία παρακολούθησης

  Οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies σε μερικά από τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  Google Chrome
  Mozilla Firefox
  Apple Safari
  Microsoft Internet Explorer
  Microsoft Edge
  Brave
  Opera

  Οι χρήστες μπορούν επίσης να διαχειριστούν ορισμένα Εργαλεία παρακολούθησης για εφαρμογές για κινητές συσκευές απενεργοποιώντας τα μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων συσκευής, όπως οι ρυθμίσεις διαφήμισης για κινητές συσκευές ή οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την παρακολούθηση γενικά (Οι χρήστες μπορούν να συμβουλευτούν τις ρυθμίσεις της συσκευής για να προσδιορίσουν τη σχετική).
  Πώς να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος Παρά τα προαναφερθέντα, οι χρήστες ενημερώνονται για τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στις υπηρεσίες YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (ΗΠΑ) και Digital Advertising Alliance (ΗΠΑ), DAAC (Καναδάς), DDAI (Ιαπωνία) ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.
  Με αυτές τις υπηρεσίες είναι δυνατή η διαχείριση των προτιμήσεων παρακολούθησης των περισσότερων διαφημιστικών εργαλείων. Ο Κάτοχος, επομένως, συμβουλεύει τους Χρήστες να χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους επιπλέον των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Η Digital Advertising Alliance παρέχει επίσης μια εφαρμογή που ονομάζεται AppChoices , η οποία βοηθά τους χρήστες να ελέγχουν τη συμπεριφορική διαφήμιση σε εφαρμογές για κινητές συσκευές.

Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Karras Distinctive Funeral Services,
Πέτρας 5,  171-24  Νέα Σμύρνη

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας ιδιοκτήτη:

theodoros@karrasfuneral.gr

Δεδομένου ότι η χρήση των εργαλείων παρακολούθησης τρίτων σε αυτήν την Εφαρμογή δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως από τον Κάτοχο, οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά σε Εργαλεία παρακολούθησης τρίτων πρέπει να θεωρείται ενδεικτική. Για να λάβουν πλήρεις πληροφορίες, οι χρήστες καλούνται να συμβουλευτούν την πολιτική απορρήτου των αντίστοιχων υπηρεσιών τρίτων που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας του εντοπισμού τεχνολογιών παρακολούθησης, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο εάν επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών σε αυτήν την Εφαρμογή.

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Οποιαδήποτε πληροφορία, άμεσα ή έμμεσα, επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης, καθιστά ένα φυσικό πρόσωπο ταυτοποιήσιμο ή αναγνωρίσιμο συνιστά προσωπικά δεδομένα.

Δεδομένα Χρήσης

Πρόκειται για πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τρίτων που είναι ενσωματωμένες σε αυτήν την Εφαρμογή), συμπεριλαμβανομένων: διευθύνσεων IP ή ονομάτων τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη που συνδέεται με αυτήν την Εφαρμογή, διευθύνσεων σε σημειογραφία URI ( Uniform Resource Identifier) , η ώρα του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απόκριση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.) χώρα προέλευσης , τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, οι διάφορες χρονικές συνδηλώσεις της επίσκεψης (για παράδειγμα ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα) και οι λεπτομέρειες της διαδρομής που ακολουθείται στην Εφαρμογή,με ιδιαίτερη αναφορά στη σειρά των σελίδων που συμβουλευτείτε, στις παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή, το οποίο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Ενδιαφερόμενος

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή διαχειριστής)

Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση και κάθε άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή κάτοχος)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των εργαλείων που υιοθετούνται, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής . Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

Αυτή η αίτηση

Το εργαλείο υλικού ή λογισμικού μέσω του οποίου συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτήν την εφαρμογή, όπως ορίζεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχει) σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο προορίζεται να επεκταθεί σε όλα τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Cookies

Τα cookies είναι εργαλεία παρακολούθησης που αποτελούνται από μικρά κομμάτια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.

Εργαλείο παρακολούθησης

Με τον όρο Tracking Tool εννοούμε οποιαδήποτε τεχνολογία – π.χ. Cookies, μοναδικά αναγνωριστικά, web beacons, ενσωματωμένα σενάρια, e-tags και δακτυλικά αποτυπώματα – τα οποία επιτρέπουν την ιχνηλάτηση των χρηστών, για παράδειγμα συλλέγοντας ή αποθηκεύοντας πληροφορίες στη συσκευή του Χρήστη.


Νομικές αναφορές

Αυτή η δήλωση απορρήτου συντάσσεται με βάση πολλαπλά νομοθετικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων άρθρων. 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η δήλωση απορρήτου αφορά μόνο αυτήν την Εφαρμογή.

Call Now Button